Şanlıurfa Şehir Portalı & Firma Rehberi

Yasal Uyarı

Kullanıcı Sözleşmesi
İş bu sözleşme, urfaisdunyasi.com tarafından “www.urfaisdunyasi.com” websitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek,ilan yayınlatmak,firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.Tanımlar
Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Web site : www.urfaisdunyasi.com ve  bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Kullanıcı: Sitede ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.

Gold üyeler / Firmalar: urfaisdunyasi.com’un özelleştirilmiş yapısından faydalanan ücretli kullanıcı grubu

Sözleşme içeriği

1- Sorumluluklarımız
urfaisdunyasi.com, Web sitesi’nde sunulan “Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ” Üye kullanıcı “ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri ” Üye kullanıcı “lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ” urfaisdunyasi.com “, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden urfaisdunyasi.com bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine urfaisdunyasi.com sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üye kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk “Üye kullanıcı”ya ait olacaktır.urfaisdunyasi.com’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2- Fikri Mülkiyet Hakları
a) “Web sitesi”nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları urfaisdunyasi.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde urfaisdunyasi.com zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b) urfaisdunyasi.com (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ( urfaisdunyasi.com telif haklarına tabi çalışmalar ) urfaisdunyasi.com’a ait ve/veya urfaisdunyasi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.”Kullanıcılar”; urfaisdunyasi.com hizmetlerini, urfaisdunyasi.com bilgilerini ve urfaisdunyasi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının urfaisdunyasi.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı urfaisdunyasi.com dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.Kullanıcılar urfaisdunyasi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
c) urfaisdunyasi.com’un; ” urfaisdunyasi.com hizmetleri, ” urfaisdunyasi.com ” bilgileri, ” urfaisdunyasi.com ” telif haklarına tabi çalışmaları, ” urfaisdunyasi.com” ticari markaları, ” urfaisdunyasi.com” ticari görünümü veya ” www.urfaisdunyasi.com web sitesi” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

3-Gizlilik Politikası
urfaisdunyasi.com, “Websitesi”nde ” Üye kullanıcı “lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmede yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. urfaisdunyasi.com ” Kullanıcı”lara ait gizli bilgileri yasal ve hukuksal prosedürlerin  haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

4-Sözleşme Değişiklikleri
urfaisdunyasi.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Web site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye kullanıcı “nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5-Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı  arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve urfaisdunyasi.com un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği,kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda  urfaisdunyasi.com tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz “Web site” “Hizmetler”ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda  urfaisdunyasi.com “Hizmet”ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

6-Ek Hizmetler
” Üye kullanıcı “lar, yukarıda sayılan “Hizmet”lere ek olarak aşağıda sayılan ek “Hizmet”lerden, ek “Hizmet”lere ilişkin urfaisdunyasi.com tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.
1.urfaisdunyasi.com Destek Hizmeti
2.urfaisdunyasi.com özel Web Hizmeti
“urfaisdunyasi.com ” yukarıdakilere ek olarak başka ek “Hizmet”ler tanımlayabilir;” Üye kullanıcı “lar bu ek “Hizmet”lerden ” urfaisdunyasi.com ” tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

7-Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme ” Üye kullanıcılar ” “Website”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.”  “Üye kullanıcılar”ın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.
urfaisdunyasi.com, “Üye kullanıcılar”ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmet”lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Üye kullanıcılar”lar fesih sebebiyle urfaisdunyasi.com un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin  “Üye kullanıcı” tarafından sitede satıma arz edilmesi ve bu durumun urfaisdunyasi.com tarafından tespit edilmesi
b) “Üye kullanıcılar”ın, herhangi  bir  yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
c) “Üye kullanıcılar” ın  kendisi için oluşturulmuş  kullanıcı  profilini  başkasına  devretmesi veya kullanıma açması
d) “Üye kullanıcı”nın üçüncü  kişilerin  haklarına  tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
 f) “Üye kullanıcılar”ların “Web site”ye virüs bulaştırmak suretiyle “Website”yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

8-Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Şanlıurfa Kablosuz İnternet Kıbrıs Üniversiteleri Beyaz Tesettür Kadın Giyim Kombinleri Yemek Tarifleri Urfa Web Tasarım İzmir Bayraklı Rent A Car Strafor Tabela